Suomen luonnonpuistot

Suomesta löytyy myös luonnonpuistoja. Ne on perustettu lähinnä tieteellistä tarkoitusta ja tutkimuksia varten. Luonnonpuistot sijaitsevat valtion alueilla, ja Suomessa niitä käytetään niin luonnonsuojeluun, tutkimukseen kuin myös opetukseen. Puistot säilytetään aina luonnontilaisina, eli niiden kasvuun eivät ihmiset pääse millään tavalla vaikuttamaan, vaan kaiken annetaan kasvaa juuri niin kuin luonto itse parhaaksi näkee. Suomen kauneimmat luonnonpuistot ovat ehdottomasti sellaisia, jotka ovat täysin suojeltuja ja luonnontilaisia. On kaunista nähdä maisemaa, jota ihmiset eivät ole muovanneet. Luonnonpuistoja koskevat kuitenkin tietynlaiset säännöt, eikä niissä liikkuminen ole yhtä vapaata kuin esimerkiksi kansallispuistoissa. Suurin osa niistä on jopa suljettu täysin yleisöltä.

Suomen luonnonpuistot eivät siis välttämättä ole kaikkien ulottuvilla samoin kuin kansallispuistot. Luonnonpuistot Suomessa vaativat nimittäin kirjallisen luvan siellä liikkumiseen, sillä luonnon pysymisen luonnontilaisena on äärimmäisen tärkeää ja siksi kulkua rajoitetaan.

Suomen luonnonpuisto metsineen

Luonnonpuistot Suomessa retkeilymahdollisuuksilla

Suomessa on jopa 19 luonnonpuistoa, jotka ovat Metsähallituksen hoitamia. Näiden puistojen pinta-ala kattaa yhteensä 1 542 neliökilometriä. Aivan kaikki puistot eivät vaadi ihmisiltä liikkumalupaa, sillä joihinkin luonnonpuistoihin on rakennettu retkeilyrakenteet ja polut, joita pitkin saa kulkea.

Kaikille avoimia luonnonpuistoja on yhteensä kuusi kappaletta. Ne ovat Karkali, Kevo, Malla, Paljakka, Sompio ja Vaskijärvi. Näistä Sompion, Kevon ja Mallan luonnonpuisto sijaitsevat Lapissa, kun taas Paljakan luonnonpuisto sijoittuu Keski-Suomeen, Vaskijärven luonnonpuisto Länsi-Suomeen ja Karkalin luonnonpuisto Etelä-Suomeen. Ei siis ole väliä, missä päin Suomea asuu, sillä nämä luonnonpuistot sijaitsevat ympäri maata.

Liikkumislupien myöntäminen

Niissä luonnonpuistoissa, joissa ei ole vapaata pääsyä yleisölle, voi liikkua vain luvan kanssa. Tällöin lupaa tulee hakea Metsähallitukselta kirjallisesti. Lupa myönnetään usein opetus- tai tutkimustarkoitukseen. Luvan myöntämisen perusteena on usein se, että tutkimus ei vaaranna millään lailla alueella eläviä lajeja tai niiden elinympäristöä. Oma tutkimussuunnitelma tulee tämän vuoksi aina liittää hakemukseen mukaan.

Valokuvaaminen on luonnonsuojelualueilla usein sallittua tietyin rajoituksin. Valokuvia saa ottaa liikkumisrajoitusten puitteissa, mutta niiden ottamista varten ei saa pystyttää ylimääräisiä rakenteita, ei edes tilapäisiä rakenteita. Liikkumislupaa varten täytyy aina varata aikaa, sillä hakemuksen käsittely voi viedä jopa kaksi kuukautta. Tässä kohden Suomen kansallispuistot eroavat luonnonpuistoista, sillä niissä liikkuminen on vapaata.

Mitä erityistä Suomen luonnonpuistot tarjoavat?

Suomen luonnonpuistot ovat erittäin moninaisia. Niissä voidaan nähdä Suomen luonto täysin luonnonmukaisena, ja niitä suojellaan ihmisiltä. Luonnonpuistoissa ympäri Suomen voi olla hieman erityyppinen luonto ja siellä asuva lajisto. Näiden lajien eläinympäristö pyritään turvaamaan, jotta luonnon oma kehitys nähdään juuri sellaisena kuin se on ja nämä lajit säilyisivät koskemattomina. Jos etsit vaellus- tai retkeilyaluetta, ei siihen ehkä sovellus luonnonpuisto, mutta Finlandiapuisto esittelee sinulle sellaiset alueet, joilla retkeily on sallittua.

Suomen kauneimmat luonnonpuistot kätkevät sisäänsä runsaasti elämää. Niiden kätköissä elää lukuisia eri eläinlajeja rauhassa omissa oloissaan. Eläimet rakastavat luonnollisia metsiä ja rauhaisaa elämää poissa ihmisten läheisyydestä. Lisäksi näillä alueilla pesii lukuisia eri lintulajeja, joiden pesintää ei saa missään nimessä häiritä. Kaikki tämä otetaan huomioon silloin, jos päätät hakea liikkumislupaa alueelle.

Poro Suomen luonnonpuistossa