Miten sujuu puiston rakentaminen?

Miten sujuu puiston rakentaminen?

Puiston osiksi suunniteltujen suunnitelmat hyväksyttiin Kiasmanpuiston, Makasiinipuiston ja Musiikkitalonpuiston rakentamiseksi 18.3.2009. Alueiden tavoitteena on muodostaa kohtaamispaikka kaupunkilaisille. Paikasta tehdään monipuolinen, eläväinen ja toiminnollinen palvelemaan useita eri tarpeita.

Töölönlahden eteläosa, jonne puisto tulee, on tärkeä osa tiivistä ja kehittyvää kaupunkikeskustaa. Puistot, tori, kadut ja aukiot alueella muodostavat yhdessä toimivan kokonaisuuden. Rajapinnat katujen ja puistojen välillä eivät erotu aina, vaan lomittuvat yhteen muodostaen saumattoman kokonaisuuden. Vihreä katualue, joka on rakennettu puistomaisesti, yhdistyy monissa paikoin kiviseen ja rakenteiltaan monipuoliseen puistoalueeseen.

Ratakuiluun rakennetaan väylää kevyeelle liikenteelle yhdistämään kaupungin ja puiston eri osia toisiinsa. Väylän nimestä järjestettiin nimikilpailu, jonka voitti ehdotus Baana. Baana on virtaviivainen, vauhdikas ja rento nimi, joka istuu hyvin helsinkiläiseen puhetapaan, ja josta saa helposti kaksikielisen – Banan. Kulkuväylän on tarkoitus helpottaa kulkua alueella, rohkaista kevyttä liikennettä ja vähentää autoilua. Ilmanlaatu on monessa suurkaupungissa nykyisin ongelma, ja paras tapa valmistautua siihen kasvavassa Helsingissä on ennaltaehkäisy. Se yhdistetään puiston eri osiin portaiden ja liuskojen avulla, Keskustakirjasto_1jotta väylällä olisi helppoa ja turvallista kulkea.

Baanan lähelle suunnitellaan myös peli- ja leikkialueita, jonne lasten ja nuorten on helppo kulkea. Alueelle on myös tarkoitus järjestää paikka, jossa voidaan järjestää kirpputoritoimintaa. Suuri osa Baanan rakennustöistä on jo saatu valmiiksi.

Finlandiapuisto on jo saanut osakseen erilaisia tapahtumia. Helsingin ollessa kulttuuripääkaupunki vuonna 2012 siellä tapahtui paljon. Monet osa-alueet on jo saatu valmiiksi, mutta paljon puuttuu edelleen. Töölönlahden eteläosassa on jo käyttökelpoinen puisto-alue, jolla on nurmialueita ja käytäviä. Rakennustyöt ovat juuri nyt jäissä kaupungin taloudellisen tilanteen vuoksi, mutta väliaikainen puistoalue virkistää kaupunkikuvaa ja tarjoaa sekä asukkaille että matkailijoille vapaa-ajan mahdollisuuksia. Väliaikaisessa puistossa on myös tapahtumakenttä, jossa voi järjestää erilaisia kokoontumisia ja tapahtumia.

Ei ole varmaa, kuinka pitkäksi aikaa rakennustyöt ovat keskeytyneet. On mahdollista, että vierähtää vuosikymmenkin ennen kuin puisto saadaan valmiiksi. Nykyinen taloudellinen tilanne on tiukka, eikä helpotusta ole vielä toistaiseksi näkyvissä. Monen muunkin Helsingin alueen puistot kaipaavat korjausta, mutta joutunevat odottamaan.